Thông tin sản phẩm

TỔNG QUAN

Công nghệ

Sivip Ac.Net được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net và cơ sở dữ liệu SQL Server giúp phần mềm chạy nhanh, ổn định, bảo mật với số lượng dữ liệu khổng lồ.


Quản lý tổng thể

Sivip Ac.Net cho phép quản lý toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp bao gồm: tài chính, mua hàng, bán hàng, sản xuất, nhân sự, chấm công, tiền lương...


Xử lý các quy trình phức tạp một cách tự động

Sivip Ac.Net quản lý và xử lý giá thành tự động với những sản phẩm có cách sản xuất phức tạp, trải qua nhiều công đoạn.

Quản lý quy trình mua hàng, cho chạy các chương trình bán hàng như khuyến mãi, giảm giá, chiết khấu, hạn mức công nợ tự động.

Quản lý quy trình mua hàng từ phiếu nhu cầu, báo giá, đơn hàng, duyệt và thanh toán...


Khả năng kết nối với các ứng dụng khác

Sivip Ac.Net có khă năng tương tác tốt với Excel, có thể copy nhanh từ Excel vào chứng từ, có thể kết nối với các ứng dụng khác (như phần mềm khách sạn, bệnh viên, bán hàng...) để khai thác hoặc kế thừa dữ liệu.


Hổ trợ thông tin ra quyết định

Sivip Ac.net cho ra nhiều báo cáo quản trị đa chiều, giúp người quản lý căn cứ vào đó để ra quyết định kinh doanh.


Làm việc mọi lúc, mọi nơi, đa điểm

Sivip Ac.net có thể làm việc từ xa thông qua mạng Internet, dữ liệu tập trung tại một nơi. Quản lý đa điểm tập trung, áp dụng cho công ty có nhiều văn phòng, chi nhánh nằm ở những vị trí cách xa nhau.


Khả năng lập trình, chỉnh sửa theo nhu cầu khách hàng

Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, Sivip sẽ khảo sát, lập trình và cập nhật vào Sivip Ac.net, để có công cụ làm việc phù hợp.


Giao diện của Sivip Ac.Net

01.he_thong

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Quản trị tài chính

1. Hệ thống (System)

- Bảo trì và kiểm tra số liệu

- Lưu trữ số liệu định kỳ tự động dưới dạng file nén giúp tiết kiệm dung lượng ổ cứng

- Khóa số liệu đa dạng với nhiều hình thức: theo ngày, theo người sử dụng, theo chứng từ, theo đơn vị cơ sở, …

- Phân quyền kiểm soát chặt chẽ

- Linh hoạt với hệ thống tham số tùy chọn đa dạng


2. Kế toán tổng hợp (General)

- Các bút toán tự động: phân bổ, kết chuyển, đánh giá chênh lệch tỷ giá,...

- Báo cáo tài chính:đầy đủ và đúng theo quy định, theo QĐ 15 hoặc 48

- Sổ sách kế toán:Nhật ký chung; Chứng từ ghi sổ, theo QĐ 15 hoặc 48


3. Kế toán tiền mặt, ngân hàng (Cash)

- Quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác

- Theo dõi thu chi chi tiết đến từng hóa đơn

- Theo dõi các khế ước vay, dự kiến lãi vay, tình hình thanh toán

- Liên kết chặt chẽ với phân hệ Kế toán công nợ


4. Kế toán công nợ phải thu (Acounts Receieable)

- Đối tượng công nợ: khách hàng, hóa đơn, hợp đồng

- Quản lý hiệu quả công nợ theo hóa đơn với các chức năng đa dạng và tiện lợi

- Theo dõi hạn thanh toán của các hóa đơn

- Theo dõi chênh lệch tỷ giá theo hóa đơn


5. Kế toán công nợ phải trả (Acounts Payable)

- Đối tượng công nợ: khách hàng, hóa đơn, hợp đồng

- Quản lý hiệu quả công nợ theo hóa đơn với các chức năng đa dạng và tiện lợi

- Theo dõi hạn thanh toán của các hóa đơn

- Theo dõi chênh lệch tỷ giá theo hóa đơn


6. Quản lý mua hàng (Purchasing Management)

- Công cụ hữu hiệu quản lý toàn bộ quy trình mua hàng

- Quản lý chặt chẽ các quy trình: đề xuất mua --> giấy báo giá --> chọn nhà cung cấp --> lập đơn hàng --> duyệt đơn hàng...

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập mua

- Chuyển thông tin sang phân hệ kế toán công nợ phải trả


7. Quản lý bán hàng (Sales Management)

- Đáp ứng nhu cầu khách hàng thuộc nhiều kênh phân phối khác nhau

- Hàng hóa được giao cho khách hàng nhanh chóng, chính xác và đúng hạn

- Gia tăng hiệu suất làm việc của đội ngũ bán hàng

- Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua quy trình bán hàng rõ ràng và hiệu quả

- Thời gian và chi phí xử lý đơn hàng được giảm bớt

- Đội ngũ bán hàng có điều kiện tập trung hơn vào việc phân tích khách hàng và đưa ra các phương án bán hàng hiệu quả


8. Kế toán hàng tồn kho (Account Inventory)

- Báo cáo hàng nhập kho theo kho, khách hàng, hợp đồng, đơn hàng,…..

- Báo cáo hàng xuất kho

- Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn

- Quản lý theo nhiều đơn vị tính, lô và hạn dùng, quy cách...

- Cảnh báo tồn kho

- Có thể theo dõi kho đại lý

- Tính giá vốn hàng bán linh hoạt


9. Quản trị phí (Costing Management)

- Khai báo dự toán ngân sách hàng năm, khai báo các mã phí, nhóm phí

- Cho phép liệt kê các chứng từ liên quan đến mục đích quản lý các khoản doanh thu và chi phí.

- Cho phép tổng hợp, chi tiết các khoản doanh thu, chi phí, các khoản phân bổ một cách linh hoạt theo nhiều tùy chọn khác nhau.

- Cho phép tổng hợp so sánh các khoản chi phí giữa các kỳ linh hoạt theo tháng, quý, nửa năm, năm.

- Cho phép tổng hợp so sánh theo nhiều đơn vị cơ sở. Cho phép bố trí hình thức của báo cáo linh hoạt theo nhu cầu quản lý.

- Cho phép thể hiện các bảng phân bổ chi phí như: chi phí chung, chi phí khấu hao, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, tiền lương và bảo hiểm xã hội.


10. Kế toán giá thành (Advanced Costing)

- Đối tượng giá thành linh hoạt: sản phẩm – bộ phận – lệnh sản xuất

- Cho phép tính giá thành theo nhiều công đoạn

- Định nghĩa hệ thống yếu tố chi phí cấu thành sản phẩm, bán thành phẩm

- Quản lý định mức nguyên vật liệu

- Tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp chương trình sẽ được sửa đổi cho phù hợp


11. Giá thành vụ việc, công trình (Fixed Assets Management)

- Theo dõi các thông tin của tài sản từ thời điểm mua đến khi thanh lý

- Tính khấu hao theo nhiều phương pháp theo quy định

- Nghiệp vụ đa dạng: điều chỉnh giá trị, thôi khấu hao, khai báo giảm …

- Chức năng bút toán phân bổ khấu hao giúp hạch toán số liệu vào sổ cái


12. Quản lý tài sản cố định (Fixed Assets Management)

- Theo dõi các thông tin của tài sản từ thời điểm mua đến khi thanh lý
- Tính khấu hao theo nhiều phương pháp theo quy định
- Nghiệp vụ đa dạng: điều chỉnh giá trị, thôi khấu hao, khai báo giảm …
- Chức năng bút toán phân bổ khấu hao giúp hạch toán số liệu vào sổ cái


13. Quản lý công cụ dụng cụ (Tools and Supplies Management)

- Theo dõi các thông tin của công cụ dụng cụ từ thời điểm mua đến khi ngưng sử dụng
- Tính phân bổ theo nhiều phương pháp theo quy định
- Nghiệp vụ đa dạng: điều chỉnh giá trị, thôi phân bổ, khai báo giảm, khai báo hỏng, …
- Chức năng bút toán phân bổ chi phí giúp hạch toán số liệu vào sổ cái


Quản lý nhân sự - Tiền lương

15. Quản lý nhân sự (Human Resource Management)

- Hiển thị sơ đồ và cấu trúc doanh nghiệp theo dạng đồ thị với chức năng “drill-down” cho phép xem các thông tin chi tiết của nhân viên. Các thông tin bao gồm các nhóm thông tin về : thông tin cá nhân; học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm; quá trình làm việc; khen thưởng kỷ luật; tai nạn lao động; hợp đồng lao động.
- Lưu số liệu các nhân viên đã nghỉ việc, nhân viên thử việc, nhân viên chưa ký hợp đồng, nhân viên hết hạn hợp đồng
Có các công cụ tra cứu và lập báo cáo thuận tiện cho việc phân tích và lập kế hoạch nhân lực
Kết nối chặt chẽ với phân hệ Tính lương để cập nhật đồng thời các số liệu về lương, phụ cấp được hưởng, số thuế thu nhập phải nộp, …


16. Quản lý chấm công (Time Card Management)

- Quản lý thời gian làm việc và thời gian nghỉ

- Theo dõi thời gian làm việc theo ngày, theo tuần, theo tháng …

- Cho phép khai báo linh hoạt ngày làm việc và ngày nghỉ lễ, nghỉ phép

- Cho phép khai báo định mức lương làm ngoài giờ

- Cho phép điều chỉnh giờ công nhân viên

- Cho phép lấy số liệu chấm công từ nhiều loại máy chấm công hoặc chấm công bằng tay

- Lên bảng chấm công về số giờ làm việc và số giờ nghỉ

- Lên Bảng chi tiết ngày công nhân viên, bảng chi tiết giờ công nhân viên


17. Quản lý tiền lương (Payroll Management)

- Hỗ trợ đa dạng các loại lương như thời gian, sản phẩm, khoán …

- Theo dõi nhiều hình thức làm việc khác nhau: làm nửa ngày, làm cả ngày, làm thời vụ

- Hỗ trợ nhiều hình thức trả lương khác nhau: theo ngày, theo tuần, theo tháng

- Cho phép người sử dụng tự khai báo cơ chế phúc lợi

- Tự động áp dụng hệ số lương riêng cho các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ phép theo bảng khai báo của người sử dụng

- Lên các bảng lương chi tiết/ tổng hợp theo sản phẩm, theo thời gian, …


18. Quản lý bán lẻ (Barcode)

- Quản lý mua, bán hàng bằng mã vạch

- Hổ trợ in Barcode từ phần mềm

- Liên kết số liệu với kế toán


19. Quản lý nhà hàng (Restaurant)

- Quản lý theo sơ đồ bàn

- Quản lý thu quầy thu ngân

- Quản lý bếp

- Quản lý định lượng

- Quản lý nhập xuất tồn, doanh thu, tiền

- Liên kết số liệu với kế toán

QUY TRÌNH ỨNG DỤNG