Phần mềm Hóa Đơn Điện Tử

Phần mềm Hóa Đơn Điện Tử

Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử xác thực E-Invoice mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn. Hóa đơn được lập trên máy tính, ký số sau đó gửi lên cơ quan thuế để xác thực, cơ […]

Xem tiếp
Kế toán – Nhân sự

Kế toán – Nhân sự

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất SIVIP giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự (Quản trị nguồn nhân lực) như: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời […]

Xem tiếp
Quản lý kho – bán hàng

Quản lý kho – bán hàng

Quản lý các hoạt động trước, trong và sau bán hàng, gia tăng doanh số và hiệu quả chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên kinh doanh. Giải pháp Quản lý bán hàng có nhiều khả năng ưu việt, đặc biệt phù hợp với mô hình chuỗi bán lẻ bởi các […]

Xem tiếp
Hệ thống ERP

Hệ thống ERP

Hệ Thống doanh nghiệp của bạn đã thật sự đã vận hành hiệu quả. Các phòng ban trong doanh nghiệp của bạn đã thật sự liên kết số liệu với nhau thành một thể thống nhất. Vận hành hiệu quả và tiết kiệm thời gian xử lý số liệu là một bài toán khó đòi […]

Xem tiếp