CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ DỰ ÁN THỰC HIỆN Sivip software triển khai Hệ thống tài chính kế toán liên kết với hệ thống nhân viên Kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Theo giõi tiến độ dự án, Công việc của từng nhân viên trong công ty. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Dịch vụ […]

Xem tiếp