Thông tin chung

Sivip tài trợ miễn phí phần mềm Sivip.Web cho các đối tượng sau: Các trường đại học, cao đẳng, nghề trên toàn quốc có nhu cầu đào tạo kế toán máy Các công ty đào tạo kế toán thực hành Cá nhân đào tạo kế toán thực hành Sinh viên cần phần mềm để làm đề tài thực tập Các quy định chung: Chạy […]

Xem tiếp