Bảng giá

Phí khởi tạo: 1.000.000 VNĐ/ 1 cty Phí duy trì: 100.000 VNĐ/ 1 cty / 1 năm. Tính từ năm thứ 2 trở đi

Xem tiếp

Điều khoản

Cam kết bản quyền chỉ thuộc sở hữu của cá nhân hoặc công ty dịch vụ thuế, không thuộc sở hữu của doanh nghiệp cuối Nếu khách hàng cuối cần sử dụng phần mềm thì phải mua bản quyền từ Sivip Được đổi công ty trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt

Xem tiếp

Thông tin chung

Là phần mềm thiết kế cho đặc thù dịch vụ thuế, không cần cài đặt, làm việc mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị Làm được nhiều công ty Không giới hạn số lượng chứng từ Không gới hạn số người sử dụng Tích hợp hóa đơn điện tử Làm được tất cả các loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương […]

Xem tiếp