Ưu điểm

Khởi tạo phần mềm nhanh chóng, phần mềm như dịch vụ Khách hàng không phải tốn chi phí đầu tư phần cứng

Xem tiếp

Thông tin chung

Sivip.Web Standard là phiên bản chuẩn, có thể triển khai cho tất cả loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây dựng sản xuất Chạy online hoàn toàn trên web, không cần cài đặt, làm việc mọi lúc mọi nơi Được cập nhật các tính năng và thông tư mới thường xuyên

Xem tiếp

Bản quyền sản phẩm

Sivip.Web ERPThông tin chung Giải pháp chuyên ngành Bảng giá Danh sách khách hàng Đăng ký dùng thử Ý kiến khách hàng Tài liệu sản phẩm Bản quyền sản phẩm Bản quyền Sivip.Web

Xem tiếp

Đăng ký dùng thử

Link đăng ký dùng thử phần mềm chưa có số liệu https://online.sivip.vn/DANGKYPHANMEM/ Link đăng ký trải nghiệm phần mềm đã có số liệu https://online.sivip.vn/Registration/Default.aspx

Xem tiếp