Công ty TNHH Xuân Cương

Công ty TNHH Xuân Cương

I. Thông tin chung  Công ty TNHH Xuân Cương được thành lập ngày 10 tháng 02 năm 2006, Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế: 4900 239 158 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, thay đổi lần 10 ngày 13 tháng 5 năm 2016. Trụ sở chính: Số 175 Đường […]

Xem tiếp