Sivip.Web Edu dành cho đào tạo

Sivip tài trợ miễn phí phần mềm Sivip.Web cho các đối tượng sau: Các trường đại học, cao đẳng, nghề trên toàn quốc có nhu cầu đào tạo kế toán máy Các công ty đào tạo kế toán thực hành Cá nhân đào tạo kế toán thực hành Sinh viên cần phần mềm để làm đề tài thực tập Các quy định chung: Chạy […]

Xem tiếp

Phần mềm Hóa Đơn Điện Tử

Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử xác thực Sivip-Invoice mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: – Tiết kiệm 80% thời gian và chi phí so với hóa đơn giấy – Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính Thuế – Tự động lập báo cáo tình […]

Xem tiếp

Sivip.Web Standard

Sivip.Web Standard là phiên bản được chuẩn hóa theo nghiệp vụ kế toán thuế, kế toán quản trị, được cập nhật thường xuyên các tính năng mới Có hai hình thức triển khai phần mềm Khách hàng mua bản quyền phần mềm, cài vào máy chủ của doanh nghiệp Phần mềm như là dịch vụ, khách hàng […]

Xem tiếp

Sivip.Web Free

Hưởng ứng tinh thần khởi nghiệp Việt Sivip cam kết miễn phí phần mềm cho 2 đối tượng doanh nghiệp sau: Miễn phí 2 năm sử dụng phần mềm cho doanh nghiệp thành lập trong tháng, ví dụ công ty thành lập trong tháng 8/2019, và đăng ký sử dụng phần mềm cũng trong tháng 8/2019 sẽ được miễn […]

Xem tiếp

Hệ thống ERP

Hệ Thống doanh nghiệp của bạn đã thật sự đã vận hành hiệu quả?. Các phòng ban trong doanh nghiệp của bạn đã thật sự liên kết số liệu với nhau thành một thể thống nhất?. Vận hành hiệu quả và tiết kiệm thời gian xử lý số liệu là một bài toán khó đòi […]

Xem tiếp