Lập trìnhSivip Online được phát triển dựa trên các ngôn ngữ lập trình ASP.Net, Ajax, HTML/CSS/JS, AI.

 • Các công nghệ trên giúp phần mềm chạy hoàn toàn trên nền web, không cần cài đặt, làm việc trên mọi thiết bị.
 • Tương thích với mọi thiết bị như máy tính, máy tính bảng, điện thoại.
 • Hệ thống có thể nâng cấp mà không làm ảnh hưởng đến người dùng cuối.


Hệ quản trị cơ sở dữ liệuSivip sử dụng hệ quản trị Microsoft SQL Server.

 • Các công nghệ trên giúp phần mềm chạy hoàn toàn trên nền web, không cần cài đặt, làm việc trên mọi thiết bị.
 • Tương thích với mọi thiết bị như máy tính, máy tính bảng, điện thoại.
 • Hệ thống có thể nâng cấp mà không làm ảnh hưởng đến người dùng cuối.


Công cụ báo cáoSivip sử dụng công cụ thiết kế báo cáo Crystal Report.

 • Là công cụ thiết kế báo cáo phổ biến trên thế giới.
 • Có thể tùy chỉnh các báo cáo từ đơn giản đến phức tạp, các đồ thị hay các báo xoay phức tạp. Hạ tầng máy chủ • Máy chủ Sivip được đặt tại Data Center uy tín tại Việt Nam
 • Có đầy đủ hệ thống dự phòng như điện, nhiệt độ, kỹ thuật, an ninh đảm bảo hệ thống hoạt động 24/24.
 • Hệ thống sao lưu dự phòng hàng giờ, giúp xử lý các sự cố thảm họa nhanh chóng.
 • Hệ thống chống và phòng chống tấn công, giúp phần dữ liệu an toàn và bảo mật.


Bảo mật dữ liệu người dùng • Sivip Online áp dụng tiêu chuẩn bảo mật SSL khi chạy trên môi trường Internet.
 • Tiêu chuẩn đảm bảo dữ liệu truyền giữa máy chủ và người dùng đều riêng tư, bảo mật và toàn vẹn.


User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại