Công ty phần mềm SIVIP tham gia gala sinh nhật Gia đình kế toán năm 2018

Trang chủ > Tin tức > Công ty phần mềm SIVIP tham gia gala sinh nhật Gia đình kế toán năm 2018

Ngày 15 tháng 8 năm 2018 Công ty Cổ phần phần mềm SIVIP hân hạnh được tham gia gala chúc mừng sinh nhật kế toán lần thứ 5 của gia đình kế toán tại đà nẵng.

Nhân dịp này Công ty Cổ Phần Phần mềm SIVIP trao tặng 05 xuất quà cho 05 bạn may mắn là phần mềm SIVIP.WEB 2018 cho cá nhân làm dịch vụ Báo Cáo Thuế doanh nghiệp.

Cảm ơn các Admin trong Gia đình kế toán tại Đà Nẵng đã cho phép chúng tôi tham dự sự kiện này.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi gala.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Diễm My và Thuytrang Le, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thuytrang Le, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Hòa Quang, Hoa Ho Thi, Sáng Nguyễn và Lê NhưToan, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Hải Lý Trịnh và Lê Hoài, mọi người đang cười, mọi người đang đứng