CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ

Trang chủ > KHÁCH HÀNG > Hà Nội > CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ

DỰ ÁN THỰC HIỆN

Sivip software triển khai Hệ thống tài chính kế toán liên kết với hệ thống nhân viên Kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Theo giõi tiến độ dự án, Công việc của từng nhân viên trong công ty.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý về hoá chất

  1. Đăng ký lưu hành mỹ phẩm
  2. Đăng ký công bố thực phẩm
  3. Đăng ký lưu hành hoá chất
  4. Đăng ký lưu hành thuốc bảo vệ thực vật
  5. Đăng ký lưu hành thiết bị y tế

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu trên toàn lãnh thổ Việt Nam dịch vụ tư vấn về thủ tục pháp lý kinh doanh ngành hoá chất và các sản phẩm, trang thiết bị liên quan

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

  • Nghĩ trước, Tư vấn sớm
  • Dịch vụ toàn diện, Doanh nghiệp yên tâm

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ