Đại lý Thuế Tâm Việt

Trang chủ > KHÁCH HÀNG > Hà Nội > Đại lý Thuế Tâm Việt

Thuế Tâm Việt là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam. Chúng tôi được thành lập vào năm 2012 với tên đầy đủ là :

“Công ty Cổ phần dịch vụ đại lý thuế và tư vấn đào tạo Tâm Việt”


Kinh doanh ở Việt Nam có thể dễ dàng nhưng không dễ để thích nghi với các quy định và luật lệ trong kế toán, kiểm toán hay thuế, bảo hiểm. Các doanh nghiệp luôn cần một trợ thủ đắc lực bên ngoài cho phần công việc mang tính chất nhạy cảm này và các chuyên gia của chúng tôi hoạt động như một “cố vấn thực hiện”, hỗ trợ ban điều hành doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối ưu hóa chi phí thuế. Nội dung chính của các dịch vụ của chúng tôi bao gồm những mảng vấn đề sau:

  • Cung cấp các dịch vụ về thuế phù hợp với luật pháp và các quy định trong khung thời gian thỏa thuận
  • Tư vấn xác định những rủi ro về thuế và tư vấn giảm thiểu rủi ro.
  • Nhận ủy quyền là đại diện hợp pháp cho chủ doanh nghiệp tương tác với công chức thuế trong các sự vụ liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp (Kiểm tra thuế, thanh tra thuế, hoàn thuế…)

website: http://taxservices.com.vn