Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp

Trang chủ > Tin tức > Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp
ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHẦM MỀM Tại Công ty Du lịch
Hội An Xanh
Công ty Du lịch Hội An Xanh là một trong những khách hàng, đối tác lâu dài của Công ty Cổ Phần Phần Mềm SIVIP từ những ngày mới thành lập.
Qua thời gian, Chúng tôi đã khẳng định được chất lượng dịch vụ, sản phẩm của mình và ngày càng được Hội An Xanh tin tưởng và sử dụng những sản phẩm mới.

Ngày 18/10/2017 Cán bộ và nhân viên công ty SIVIP đã có buổi làm việc và đào tạo sử dụng trực tiếp phần mềm quản lý tại Doanh nghiệp.
Kết thúc buổi làm việc. Cả hai bên đều thống nhất cao những việc đã được thông qua. SIVIP tiến hành triển khai những điểm mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp.

Qua đây, Chúng tôi xin thay mặt tất cả cán bộ, nhân viên Công ty Phần mềm SIVIP xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm mà Hội An Xanh đã dành cho chúng tôi.
Kính chúc Hội An Xanh luôn thành công và thịnh vượng.