Hệ thống ERP

Trang chủ > Phần mềm > Hệ thống ERP
erp-doanh-nghiep

Hệ Thống doanh nghiệp của bạn đã thật sự đã vận hành hiệu quả. Các phòng ban trong doanh nghiệp của bạn đã thật sự liên kết số liệu với nhau thành một thể thống nhất.

Vận hành hiệu quả và tiết kiệm thời gian xử lý số liệu là một bài toán khó đòi hỏi tổ chức Doanh nghiệp cần phải áp dụng CNTT vào thực tiễn vận hành doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần phần mềm Sivip phát triển hệ thống phần mềm ERP theo đặc thù doanh nghiệp bao gồm 20 phân hệ sau có thể chỉnh sửa theo đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp.

 1. Quản trị hệ thống
 2. Kế toán tổng hợp
 3. Tiền mặt, tiền gửi
 4. Mua hàng – Phải trả
 5. Bán hàng – Phải thu
 6. Quản lý bán hàng
 7. Quản lý mua hàng
 8. Hàng tồn kho
 9. Quản trị chi phí
 10. Giá thành vụ việc, công trình
 11. Giá thành sản phẩm
 12. Báo cáo thuế
 13. Quản lý CCDC
 14. Quản lý TSCĐ
 15. Báo cáo tài chính
 16. Quản lý nhân sự
 17. Chấm công, tiền lương
 18. Quản lý tuyển dụng
 19. Quản lý khách hàng CRM
 20. Quản lý bán lẻ

Các bạn hãy liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn một phần mềm phù hợp với chi phí hợp lý.

Các link phần mềm:

 1. Demo bản chuẩn
 2. Dẹmo sắt thép
 3. Sivip TT133_2018
 4. Sivip TT200_2018
 5. Sivip TT133_2017
 6. Sivip TT200_2017

Bấm để Gọi
0912.010.329