Quản lý kho – bán hàng

Trang chủ > Phần mềm > Quản lý kho – bán hàng
phan-mem-quan-ly-sivip-(1)

Quản lý các hoạt động trước, trong và sau bán hàng, gia tăng doanh số và hiệu quả chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Giải pháp Quản lý bán hàng có nhiều khả năng ưu việt, đặc biệt phù hợp với mô hình chuỗi bán lẻ bởi các lý do sau:

 • Có thể triển khai toàn bộ chuỗi bán lẻ theo 2 mô hình sau (hoặc kết hợp đồng thời cả 2 mô hình):
  • Làm việc online:  phù hợp với các chuỗi bán lẻ có tần suất bán hàng thấp, có thể bán hàng không thông qua phần mềm khi đường truyền Internet bị hỏng trong thời gian ngắn mà không gây ảnh hưởng nhiều.
  • Làm việc offline: Cần thiết với các chuỗi bán lẻ có tần suất bán hàng cao không thể hoạt động khi không có phần mềm. Trong mô hình này,  cửa hàng có thể sử dụng phần mềm để bán hàng một cách bình thường ngay cả khi kết nối Internet bị ngắt.
   • Quản lý hàng hóa
   • Khai bao giá bán tập trung cho từng cửa hàng, cho tất cả các cửa hàng tại công ty mẹ.
   • Khai báo các chương trình chiết khấu, khuyến mãi cho từng cửa hàng, hoặc cho tất cả các cửa hàng tại công ty mẹ.Giải pháp phần mềm quản lý bán hàng cho phép khách hàng thực hiện các nghiệp vụ tập trung tại công ty mẹ, để có thể quản lý chặt chẽ hơn các cửa hàng bán lẻ:
 • Nhập hàng, điều phối hàng hóa cho các cửa hàng tập trung tại công ty mẹ.
  • Quản lý hội viên, coupon tập trung tại công ty mẹ

Bấm để Gọi
0912.010.329