Sivip software tham dự Hội Thảo kế toán xây dựng – vấn đề và giải pháp

Trang chủ > Tin tức > Sivip software tham dự Hội Thảo kế toán xây dựng – vấn đề và giải pháp
sivip

Công ty Cổ phần Phần Mềm SIVIP tham dự hội thảo “Kế toán xây dựng – Vấn đề và giải pháp” của Gia Đình kế toán đà nẵng
Sivip Software trao tặng 04 xuất quà là 04 bộ phần mềm kế toán đặc thù chuyên ngành xây dựng cho những bạn may mắn.
Hy vọng thời gian tới Gia Đình kế toán đà nẵng sẽ tổ chức thêm những buổi hội thảo ý nghĩa và bổ ích hơn nữa.
Trân trọng cảm ơn.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hòa Quang, Thuytrang Le và Nguyễn Văn Ngọc, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Thị Ngọc Anh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Văn Ngọc và Thuytrang Le, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng