Sivip.Web Free

Trang chủ > Phần mềm > Sivip.Web Free

Hưởng ứng tinh thần khởi nghiệp Việt

Sivip cam kết miễn phí phần mềm cho 2 đối tượng doanh nghiệp sau:

  1. Miễn phí 2 năm sử dụng phần mềm cho doanh nghiệp thành lập trong tháng, ví dụ công ty thành lập trong tháng 8/2019, và đăng ký sử dụng phần mềm cũng trong tháng 8/2019 sẽ được miễn phí 2 năm
  2. Miễn phí 1 năm đối với doanh nghiệp mới thành lập trong năm, ví dụ công ty thành lập năm 2018 và đăng ký sử dụng trong năm 2018 sẽ được miễn phí 1 năm sử dụng