Sivip.Web Standard

Trang chủ > Phần mềm > Sivip.Web Standard

Sivip.Web Standard là phiên bản được chuẩn hóa theo nghiệp vụ kế toán thuế, kế toán quản trị, được cập nhật thường xuyên các tính năng mới

Có hai hình thức triển khai phần mềm

  1. Khách hàng mua bản quyền phần mềm, cài vào máy chủ của doanh nghiệp
  2. Phần mềm như là dịch vụ, khách hàng chỉ cần có Internet là có thể sử dụng được phần mềm