Tầm nhìn

Tạo ra sản phẩm phần mềm Sivip đi kèm với dịch vụ ngày càng thông minh, giúp khách hàng quản lý toàn diện doanh nghiệp của mình trên phần mềm Sivip.

Phát triển doanh nghiệp từng bước dựa vào lòng tin của khách hàng, tự đó sẽ tạo được khách hàng mới dựa vào mạng lưới khách hàng.

“Chất lượng khẳng định niềm tin”

Sứ mệnh

Đối với sản phẩm: Phát triển sản phẩm đi kèm với lắng ý kiến khách hàng để dần hoàn thiện sản phẩm

Đối với khách hàng: Thái độ phục vụ ân cần, đúng hẹn, vui vẻ

Đối với nội bộ: Đánh giá hiệu quả công việc theo hệ KPI

Đối với tương lai: Học hỏi, kiên định, đồng lòng