Thông tin chung

Trang chủ > Sivip.Web Edu > Thông tin chung

Thông tin chung

Sivip tài trợ miễn phí phần mềm Sivip.Web cho các đối tượng sau:

  • Các trường đại học, cao đẳng, nghề trên toàn quốc có nhu cầu đào tạo kế toán máy
  • Các công ty đào tạo kế toán thực hành
  • Cá nhân đào tạo kế toán thực hành
  • Sinh viên cần phần mềm để làm đề tài thực tập

Các quy định chung:

  • Chạy hoàn toàn trên web, không cần cài đặt
  • Không giới hạn số lượng người học, số lượng chứng từ nhập vào
  • Sivip hổ trợ toàn bộ tài liệu đào tạo, bộ số liệu mẫu
  • Hổ trợ trợ giảng trực tiếp nếu có yêu cầu