Thông tin chung

Trang chủ > Sivip.Web Standard > Thông tin chung

Thông tin chung

Sivip.Web Standard là phiên bản chuẩn, có thể triển khai cho tất cả loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xây dựng sản xuất

Chạy online hoàn toàn trên web, không cần cài đặt, làm việc mọi lúc mọi nơi

Được cập nhật các tính năng và thông tư mới thường xuyên