VIDEO HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM SIVIP.WEB

 

 

Nội dung

Link video

Giới thiệu tổng quan Sivip.Web

Hướng dẫn tạo công ty mới

Hướng dẫn thêm tài khoản ngân hàng

Tìm link đăng nhập từ tên đăng nhập

Hướng dẫn tạo danh mục khách hàng

Sivip.Web tích hợp hóa đơn điện tử AZ

Sivip.Web tích hợp hóa đơn điện tử BKAV

Sivip.Web tích hợp hóa đơn điện tử M-Invoice

Nhập số dư đầu kỳ

Số dư tài khoản

Số dư công nợ

Số dư hàng tồn kho

 

Các thao tác cuối kỳ

Khai báo và tính khấu hao tài sản cố định

Khai báo và phân bổ công cụ dụng cụ

kết chuyển tự động xác định kết quả kinh doanh

 

Nhập chứng từ phát sinh

Phiếu chi

Phiếu thu

Báo có

Báo nợ

Hóa đơn mua hàng dịch vụ

Hóa đơn mua hàng trong nước

Hóa đơn bán dịch vụ

Hóa đơn bán hàng

Phiếu nhập chi phí mua hàng

Hóa đơn nhập mua – xuất thẳng

Phiếu kế toán tổng hợp

 

Tiện ích

Đánh lại số chứng từ

In nhiều chứng từ

Chuyển số liệu từ data quản trị qua data tài chính