Miễn phí

 0VND

/ tháng
 • Giới hạn 1.000 chứng từ mỗi năm
 • Không giới hạn phân hệ, ngành nghề
 • Không có tùy chỉnh
 • Không hỗ trợ từ chuyên gia
 • Nâng cấp lên bản chính thức khi cần

Chuyên nghiệp

$ 65 .00

/ tháng
 • CRM hoàn chỉnh cho mọi cỡ công ty
 • Truy cập đến tất cả các phân hệ
 • Tuỳ biến Hạn chế
 • Hỗ trợ qua Email

Chuyên gia

$ 125 .00

/ tháng
 • CRM Mạnh mẽ và Hỗ trợ Không giới hạn
 • Truy cập đến tất cả các phân hệ và tính năng
 • Tuỳ biến Không hạn chế
 • hỗ trợ gọi miễn phí (toll-free) 24x7
User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại