BẢNG GIÁ PHẦN MỀM SIVIP.WEB

Tên dịch vụ Mô tả chi tiết dịch vụ Phần mềm miễn phí Công ty dịch vụ Công ty thương mại Công ty xây dựng Công ty sản xuất
1. Phí khởi tạo (triệu đồng) Thanh toán 1 lần đầu tiên khi khởi tạo phần mềm Miễn phí 3 4 5 6
2. Phí thanh toán hàng năm cho 1 user (triệu đồng) Thanh toán hàng năm 1,2 1,2 1,2 1,2
3. Số user sử dụng tối đa Là số User sử dụng đồng thời vào Sivip.Web để nhập liệu hoặc xem báo cáo 2 2 2 2 2
4. Số lượng chứng từ tối đa hàng năm Là số chứng từ tối đa mà người dùng nhập liệu hoặc lấy từ Excel 100 chứng từ/1 năm Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
5. Bảo mật SSL Là cơ chế bảo mật tuyệt đối an toàn khi sử dụng dịch vụ qua web
6. Đào tạo trực tuyến Là các dịch vụ hổ trợ khách hàng Online như: qua điện thoại, teamviewer, Ultraview, chát zalo, Facebook 5 lần Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết gồm có video, hình ảnh và ví dụ cụ thể
8. Đào tạo trực tiếp tại khách hàng Đào tạo trực tiếp tại văn phòng quý công ty, biểu phí do Công ty Sivip quy định Không

BẢNG GIÁ MUA THÊM CÁC DỊCH VỤ

Tên dịch vụ Đơn giá (triệu đồng)
1. Mua thêm 1 User 1
2. Mua thêm 1Gb dữ liệu cho 1 năm sử dụng 2
3. Đào tạo trực tiếp tại khách hàng tính theo ngày 2

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ NÂNG CAO

Tên dịch vụ Đơn giá (triệu đồng)
1. Phí khởi tạo chi nhánh quản lý hợp nhất 2
2. Phí khởi tạo phân hệ quản lý bán lẻ 5
3. Phí khởi tạo phân hệ quản lý nhân sự Báo giá theo nhu cầu
4. Phí khởi tạo phân hệ quản lý chấm công, tiền lương Báo giá theo nhu cầu
5. Quản lý theo nhu cầu Báo giá theo nhu cầu

BẢNG GIÁ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ 

STT Mã gói Đơn vị tính Số lượng Thành tiền (VNĐ)
1 S 50 Gói 50 350,000
2 S 100 Gói 100 420,000
3 S 150 Gói 150 520,000
4 S 200 Gói 200 620,000
5 S 250 Gói 250 720,000
6 S 500 Gói 500 960,000
7 S 1.000 Gói 1,000 1,210,000
8 S 2.000 Gói 2,000 1,500,000
9 S 5.000 Gói 5,000 2,850,000
10 S 10.000 Gói 10,000 4,700,000
11 S 20.000 Gói 20,000 8,400,000
12 S 50.000 Gói 50,000 19,500,000
13 S 100.000 Gói 100,000 35,000,000