Tính năng • Đáp ứng theo chế độ kế toán TT133 và TT200.
 • Các hình thức sổ sách: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.
 • Đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, mẫu tổng hợp, chi tiết theo quy định.
 • Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng, sản xuất..
 • Có thể vừa dùng phần mềm tài chính và quản trị song song, có chức năng kế thừa dữ liệu, không cần phải nhập lại chứng từ.
 • Đánh số chứng từ tự động, in chứng từ hàng loạt tiết kiệm thời gian cho kế toán.
 • Hổ trợ mẫu in thu, chi, nhập xuất theo A5, giúp tiết kiệm giấy và thời gian in.
 • Tự động dò tìm các chứng từ bị lỗi, các chứng từ lệch sổ kho, sổ cái, sổ thuế.
 • Kết xuất ra Excel hàng loạt các sổ: sổ cái, sổ chi tiết, sổ công nợ, sổ kho.


Chính sách • Phần mềm áp dụng cho doanh siêu nhỏ, hoặc mới thành lập có lượng chứng từ tối đa  1.000 chứng từ / 1 năm .
 • Ưu tiên xem video để sử dụng phần mềm.
 • Được chuyên gia Sivip hổ trợ Online  tối đa 4 giờ làm việc .
 • Có thể nâng cấp lên các gói cao hơn.
 • Người dùng có thể sao lưu về máy cá nhân hoặc Drive của Gmail để dự phòng.
 • Tích hợp hóa đơn điện tử tự động.
Bảng giá • Phí khởi tạo:  Miễn phí
 • Phí duy trì:  Miễn phí

Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

Xem hướng dẫn sử dụng   Tại đây