Tính năng • Đáp ứng theo chế độ kế toán TT133 và TT200.
 • Các hình thức sổ sách: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.
 • Đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, mẫu tổng hợp, chi tiết theo quy định.
 • Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng, sản xuất..
 • Có thể vừa dùng phần mềm tài chính và quản trị song song, có chức năng kế thừa dữ liệu, không cần phải nhập lại chứng từ.
 • Đánh số chứng từ tự động, in chứng từ hàng loạt tiết kiệm thời gian cho kế toán.
 • Hổ trợ mẫu in thu, chi, nhập xuất theo A5, giúp tiết kiệm giấy và thời gian in.
 • Tự động dò tìm các chứng từ bị lỗi, các chứng từ lệch sổ kho, sổ cái, sổ thuế.
 • Kết xuất ra Excel hàng loạt các sổ: sổ cái, sổ chi tiết, sổ công nợ, sổ kho.


Chính sách • Phần mềm áp dụng cho doanh siêu nhỏ, hoặc mới thành lập có lượng chứng từ tối đa  1.000 chứng từ / 1 năm .
 • Ưu tiên xem video để sử dụng phần mềm.
 • Được chuyên gia Sivip hổ trợ Online  tối đa 4 giờ làm việc .
 • Có thể nâng cấp lên các gói cao hơn.
 • Người dùng có thể sao lưu về máy cá nhân hoặc Drive của Gmail để dự phòng.
 • Tích hợp hóa đơn điện tử tự động.
Bảng giá • Phí khởi tạo:  Miễn phí
 • Phí duy trì:  Miễn phí

Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

Xem hướng dẫn sử dụng   Tại đây


User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại