Tính năng • Sivip.Web ERP đáp ứng phục vụ cho toàn bộ phòng ban cho doanh nghiệp, gồm tài chính, mua hàng, bán hàng, sản xuất, kho, nhân sự, hành chính...
 • Sivip.Web ERP có sẵn các quy trình chuẩn, khi triển khai sẽ tùy chỉnh theo từng loại hình doanh nghiệp.
 • Đảm bảo tính tối ưu để đáp ứng số lượng người dùng nhiều và dữ liệu lớn.
 • Phân quyền theo từng người sử dụng, từng màn hình nhập liệu.
 • Dữ liệu hợp nhất tức thời.


Giải pháp chuyên ngành • Chuyên ngành xây dựng
 • Chuyên ngành dược
 • Sắt thép, tôn
 • Gỗ
 • Bất động sản
 • Sản xuất gạch
 • Kính
 • Thương mại, hệ thống phân phối
Bảng giáBáo giá sau khi khảo sát yêu cầu của khách hàng.
Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

Xem hướng dẫn sử dụng   Tại đây


User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại