Phần mềm đầy đủ các phân hệ, chạy online trên nền web

Hệ thống

Tổng hợp

Tiền mặt, ngân hàng, tiền vay

Mua hàng

Bán hàng

Kho

Tài sản, công cụ

Thuế

Báo cáo quản trị

Các mục đặc thù theo loại hình sắt thép, nhuôm kinh

1. Danh mục hàng hóa vật tư cho khai báo tỷ trọng


1. Mua hàng nhiều đơn vị tính


2. Bán hàng nhiều đơn vị tính
3. Theo dõi tồn kho theo 2 đơn vị tínhBắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến sản phẩm và dịch vụ Sivip.
 
Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại