Dịch vụ

 • Bản quyền: 10.000.000 đ
 • Chi phí cài đặt: 5.000.000 đ
 • Phí đào tạo: Theo yêu cầu
 • Phí bảo hành: 15% giá trị hợp đồng

Thương mại

 • Bản quyền: 15.000.000 đ
 • Chi phí cài đặt: 5.000.000 đ
 • Phí đào tạo: Theo yêu cầu
 • Phí bảo hành: 15% giá trị hợp đồng

Xây dựng

 • Bản quyền: 20.000.000 đ
 • Chi phí cài đặt: 5.000.000 đ
 • Phí đào tạo: Theo yêu cầu
 • Phí bảo hành: 15% giá trị hợp đồng

Sản xuất

 • Bản quyền: 25.000.000 đ
 • Chi phí cài đặt: 5.000.000 đ
 • Phí đào tạo: Theo yêu cầu
 • Phí bảo hành: 15% giá trị hợp đồng

Tải file PDF Báo giá Sivip Cài đặt Tại đây.

Tải file Excel Báo giá Sivip Cài đặt Tại đây.

Ghi chú:

- Phần mềm đáp ứng theo TT133 hoặc TT200 của Bộ Tài chính

- Mỗi gói tối đa 10 user sử dụng đồng thời

- Phần mềm có thể chỉnh sửa và phát triển riêng theo từng đặc thù doanh nghiệp


Hơn 5000 khách hàng lựa chọn Sivip

Sự tin dùng của của các Quý khách hàng là động lực đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi.
Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại