Miễn phí

 • Giới hạn 1000 chứng từ / 1 năm
 • Phí đào tạo online (nếu yêu cầu): 2.000.000 đ
 • Phí duy trì: Miễn phí
 • Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn
 • Không áp dụng cho công ty có tính giá thành sản phẩm

Dịch vụ

 • Không giới hạn số chứng từ
 • Phí khởi tạo: 3.000.000 đ
 • Phí duy trì: 1.200.000 đ / 1 user
 • Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn
 • Áp dụng cho công ty dịch vụ, không theo dõi hàng tồn kho, không tính giá thành

Thương mại

 • Không giới hạn số chứng từ
 • Phí khởi tạo: 4.000.000 đ
 • Phí duy trì: 1.200.000 đ / 1 user
 • Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn
 • Áp dụng cho công ty thương mại, theo dõi hàng tồn kho

Xây dựng

 • Không giới hạn số chứng từ
 • Phí khởi tạo: 5.000.000 đ
 • Phí duy trì: 1.200.000 đ / 1 user
 • Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn
 • Áp dụng cho công ty xây dựng, có tính giá thành công trình

Sản xuất

 • Không giới hạn số chứng từ
 • Phí khởi tạo: 6.000.000 đ
 • Phí duy trì: 1.200.000 đ / 1 user
 • Số liệu nhập vào có thể sử dụng tiếp sau khi nâng cấp lên gói cao hơn
 • Áp dụng cho công ty xây dựng, có tính giá thành sản phẩm
 • Không áp dụng cho công ty sản xuất có quy trình sản xuất phức tạp, nhiều công đoạn, có đặc thù ngành

Tải file PDF Báo giá Sivip Cloud Tại đây.

Tải file Excel Báo giá Sivip Cloud Tại đây.

Ghi chú:

- Phần mềm đáp ứng theo TT133 hoặc TT200 của Bộ Tài chính

- Phí khởi tạo chỉ thanh toán 1 lần khi mua mới hoặc khi nâng cấp từ gói miễn phí lên gói không giới hạn

- Mỗi user sử dụng không được được đăng nhập đồng thời ở 2 thiết bị khác nhau

- Phí mua thêm user sử dụng đồng thời là 1.200.000 VNĐ/ 1 năm / 1 user

- Miễn phí các user để xem báo cáo


Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

Xem hướng dẫn sử dụng   Xem 


User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại