Tính năng • Đáp ứng theo chế độ kế toán TT133 và TT200.
 • Các hình thức sổ sách: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.
 • Đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, mẫu tổng hợp, chi tiết theo quy định.
 • Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xuất khẩu, xây dựng, sản xuất.
 • Có thể vừa dùng phần mềm tài chính và quản trị song song, có chức năng kế thừa dữ liệu, không cần phải nhập lại chứng từ.
 • Đánh số chứng từ tự động, in chứng từ hàng loạt tiết kiệm thời gian cho kế toán.
 • Hổ trợ mẫu in thu, chi, nhập xuất theo A5, giúp tiết kiệm giấy và thời gian in.
 • Tích hợp hóa đơn điện tử tự động không cần nhập liệu 2 lần.


Dịch vụ • Phần mềm không giới hạn chứng từ, tính năng.
 • Được Sivip đào tạo, hướng dẫn sử dụng đến khi thành thạo.
 • Được cập nhật tự động các tính năng mới, các thông tư mới của Bộ Tài chính, Thuế.
 • Dữ liệu được duy trì, bảo mật trong suốt quá trình sử dụng tại hệ thống máy chủ Sivip.

Bảng giáXem chi tiết bảng giá Tại đây.
Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

Xem hướng dẫn sử dụng   Tại đây


User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại