Gói M 100

 • Số lượng: 100 hóa đơn
 • Giá: 1.420.000 đ

Gói M 200

 • Số lượng: 200 hóa đơn
 • Giá: 1.600.000 đ

Gói M 300

 • Số lượng: 300 hóa đơn
 • Giá: 1.720.000 đ

Gói M 500

 • Số lượng: 500 hóa đơn
 • Giá: 1.860.000 đ

Gói M 1000

 • Số lượng: 1000 hóa đơn
 • Giá: 2.200.000 đ

Gói M 2000

 • Số lượng: 2000 hóa đơn
 • Giá: 2.500.000 đ

Gói M 3000

 • Số lượng: 3000 hóa đơn
 • Giá: 2.860.000 đ

Gói M 5000

 • Số lượng: 5000 hóa đơn
 • Giá: 3.850.000 đ

Gói M 10000

 • Số lượng: 10000 hóa đơn
 • Giá: 4.700.000 đ

Gói M 20000

 • Số lượng: 20000 hóa đơn
 • Giá: 8.000.000 đ

Gói M khác

 • Số lượng: Theo khảo sát
 • Giá: Theo khảo sát

Tải file Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Tại đây.

Tải file Báo giá hóa đơn điện tử Sivip Tại đây.

Tải file Báo giá Chứng từ điện tử TNCN Tại đây.

Ghi chú:

– Chi phí bản quyền: 1.000.000 VNĐ, chỉ thanh toán 1 lần duy nhất.

– Phí tích hợp tự động với phần mềm Sivip Online

+ Miễn phí nếu doanh nghiệp sử dụng < 5.000 số hóa đơn / 1 năm

+ Phí 1.000.000 VNĐ/1 năm, nếu doanh nghiệp sử dụng > 5.000 số hóa đơn / 1 năm

– Mẫu thiết kế theo yêu cầu (Phí: 1.000.000 VNĐ/mẫu).

– Không giới hạn thời gian sử dụng hoá đơn.

– Khi sử dụng hết, quý khách đăng ký thêm để sử dụng.

– Lưu trữ hoá đơn 10 năm. Đa phương án lưu trữ.

– Hỗ trợ miễn phí 24/7.

– Khởi tạo, cấp link sử dụng, hướng dẫn trong vòng 1h kể từ khi tiếp nhận yêu cầu đặt hàng.

– Cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký phát hành hoá đơn.

– Trường hợp cần tạo mẫu hoá đơn theo yêu cầu đặc thù riêng, Chúng tôi sẽ báo giá theo thực tế phát sinh.

User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại