– Kính gửi Quý khách bàng giá Hoá đơn điện tử theo số lượng.

STT Mã gói Đơn vị tính Số lượng Thành tiền (VNĐ)
1 S 50 Gói 50 350,000
2 S 100 Gói 100 420,000
3 S 150 Gói 150 520,000
4 S 200 Gói 200 620,000
5 S 250 Gói 250 720,000
6 S 500 Gói 500 960,000
7 S 1.000 Gói 1,000 1,210,000
8 S 2.000 Gói 2,000 1,500,000
9 S 5.000 Gói 5,000 2,850,000
10 S 10.000 Gói 10,000 4,700,000
11 S 20.000 Gói 20,000 8,400,000
12 S 50.000 Gói 50,000 19,500,000
13 S 100.000 Gói 100,000 35,000,000

Tải file Báo giá hóa đơn điện tử Sivip Tại đây.

Ghi chú:

– Chi phí khởi tạo 1.000.000 VNĐ, chỉ thanh toán 1 lần duy nhất.

– Phí tích hợp tự động với phần mềm Sivip.Web

+ Miễn phí nếu doanh nghiệp sử dụng < 5.000 số hóa đơn / 1 năm

+ Phí 1.000.000 VNĐ/1 năm, nếu doanh nghiệp sử dụng > 5.000 số hóa đơn / 1 năm

– Không giới hạn thời gian sử dụng hoá đơn.

– Khi sử dụng hết, quý khách đăng ký thêm để sử dụng.

– Lưu trữ hoá đơn 10 năm. Đa phương án lưu trữ.

– Hỗ trợ miễn phí 24/7.

Khởi tạo, cấp link sử dụng, hướng dẫn trong vòng 1h kể từ khi tiếp nhận yêu cầu đặt hàng.

– Cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký phát hành hoá đơn.

– Trường hợp cần tạo mẫu hoá đơn theo yêu cầu đặc thù riêng, Chúng tôi sẽ báo giá theo thực tế phát.