Tính năng • Tự động lấy thông tin hóa đơn trực tiếp từ trang hoadondientu.gdt.gov.vn
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn điện tử.
 • Chuyển đổi số liệu vào phần mềm kế toán.
 • Kiểm tra nhanh hóa đơn đã hạch toán, chưa hạch toán vào phần mềm Sivip 
 • Lưu trữ, tra cứu và truy xuất thông tin các file XML,PDF,... của hóa đơn đầu vào


Bảng giá

Gói SI-500 

 • Số lượng: 20000 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 1.000 đ
 • Giá: 500.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng,

Gói SI-1000

 • Số lượng: 1000 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 600 đ
 • Giá: 500.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng

Gói SI-2000

 • Số lượng: 2000 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 100 đ
 • Giá: 1.600.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng

Gói SI-5000

 • Số lượng: 5000 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 400 đ
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng,

Gói SI-10000

 • Số lượng: 10.000 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 300 đ
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng

Gói khác

 • Số lượng: Theo khảo sát
 • Đơn giá 1 tờ: Theo khảo sát
 • Giá: Theo khảo sát
 • Không giới hạn thời gian sử dụng


​Tải file Báo giá xử lý hóa đơn đầu vào Tại đây.

​Ghi chú:

​– Phí khởi tạo và đào tạo sử dụng:  2.000.000 VNĐ, thanh toán 1 lần duy nhất

​​– Phí duy trì:  500.000 VNĐ/  1 năm

​​​- Liên hệ Sivip để đăng ký và lựa chọn gói hóa đơn sử dụng.

​​​- Được tích hợp háo đơn đàu vào, đầu ra, tự động hạch toán vào phần mềm Sivip

​- Không giới hạn thời gian sử dụng,

Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay