Tính năng • Tự động lấy thông tin hóa đơn trực tiếp từ trang hoadondientu.gdt.gov.vn
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn điện tử.
 • Chuyển đổi số liệu vào phần mềm kế toán.
 • Kiểm tra nhanh hóa đơn đã hạch toán, chưa hạch toán vào phần mềm Sivip 
 • Lưu trữ, tra cứu và truy xuất thông tin các file XML,PDF,... của hóa đơn đầu vào


Bảng giá

Gói SI-500 

 • Số lượng: 500 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 1.000 đ
 • Giá: 500.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng,

Gói SI-1000

 • Số lượng: 1000 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 600 đ
 • Giá: 600.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng

Gói SI-2000

 • Số lượng: 2000 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 500 đ
 • Giá: 1.000.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng

Gói SI-5000

 • Số lượng: 5000 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 400 đ
 • Giá: 2.000.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng,

Gói SI-10000

 • Số lượng: 10.000 hóa đơn
 • Đơn giá 1 tờ: 300 đ
 • Giá: 3.000.000 đ
 • Không giới hạn thời gian sử dụng

Gói khác

 • Số lượng: Theo khảo sát
 • Đơn giá 1 tờ: Theo khảo sát
 • Giá: Theo khảo sát
 • Không giới hạn thời gian sử dụng


​Tải file Báo giá xử lý hóa đơn đầu vào Tại đây.

​Ghi chú:

​– Phí khởi tạo và đào tạo sử dụng:  2.000.000 VNĐ, thanh toán 1 lần duy nhất

​​– Phí duy trì:  500.000 VNĐ/  1 năm

​​​- Liên hệ Sivip để đăng ký và lựa chọn gói hóa đơn sử dụng.

​​​- Được tích hợp háo đơn đàu vào, đầu ra, tự động hạch toán vào phần mềm Sivip

​- Không giới hạn thời gian sử dụng,

Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại