Tính năng • Đáp ứng theo chế độ kế toán TT133 và TT200.
 • Các hình thức sổ sách: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.
 • Đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, mẫu tổng hợp, chi tiết theo quy định.
 • Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng, sản xuất..
 • Có thể vừa dùng phần mềm tài chính và quản trị song song, có chức năng kế thừa dữ liệu, không cần phải nhập lại chứng từ.
 • Tính giá thành cho các loại hình như xây dựng, sản phẩm, đơn hàng.
 • Đánh số chứng từ tự động, in chứng từ hàng loạt tiết kiệm thời gian cho kế toán.
 • Hổ trợ mẫu in thu, chi, nhập xuất theo A5, giúp tiết kiệm giấy và thời gian in.
 • Tích hợp hóa đơn điện tử tự động không cần nhập liệu 2 lần.


Chính sách • Bản quyền phần mềm chỉ thuộc cá nhân, công ty dịch vụ thuế, không thuộc doanh nghiệp cuối.
 • Được đổi công ty khác trong vòng 1 năm kể từ ngày kích hoạt.
 • Số liệu được Sivip duy trì và bảo mật trong suốt quá trình sử dụng.
 • Người dùng có thể sao lưu về máy cá nhân để dự phòng.
 • Được hưởng giá ưu đãi Sivip áp dụng cho cá nhân, công ty làm dịch vụ thuế.
 • Được hưởng chiết khấu khi giới thiệu khách hàng cho Sivip.Bảng giá • Phí khởi tạo:  1.000.000 VNĐ / 1 cty
 • Hợp đồng đầu tiên, mua tối thiểu 2 công ty.
 • Phí duy trì hàng năm:  200.000 VNĐ/ 1 cty  tính từ  năm thứ 2  trở đi.
Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

Xem hướng dẫn sử dụng   Tại đây


User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại