Tính năng • Đáp ứng theo chế độ kế toán TT133 và TT200.
 • Các hình thức sổ sách: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.
 • Đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, mẫu tổng hợp, chi tiết theo quy định.
 • Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng, sản xuất..
 • Có thể vừa dùng phần mềm tài chính và quản trị song song, có chức năng kế thừa dữ liệu, không cần phải nhập lại chứng từ.
 • Tính giá thành cho các loại hình như xây dựng, sản phẩm, đơn hàng.
 • Đánh số chứng từ tự động, in chứng từ hàng loạt tiết kiệm thời gian cho kế toán.
 • Hổ trợ mẫu in thu, chi, nhập xuất theo A5, giúp tiết kiệm giấy và thời gian in.
 • Tích hợp hóa đơn điện tử tự động không cần nhập liệu 2 lần.


Chính sách • Bản quyền phần mềm chỉ thuộc cá nhân, công ty dịch vụ thuế, không thuộc doanh nghiệp cuối.
 • Được đổi công ty khác trong vòng 1 năm kể từ ngày kích hoạt.
 • Số liệu được Sivip duy trì và bảo mật trong suốt quá trình sử dụng.
 • Người dùng có thể sao lưu về máy cá nhân để dự phòng.
 • Được hưởng giá ưu đãi Sivip áp dụng cho cá nhân, công ty làm dịch vụ thuế.
 • Được hưởng chiết khấu khi giới thiệu khách hàng cho Sivip.Bảng giá • Phí khởi tạo:  1.000.000 VNĐ / 1 cty
 • Hợp đồng đầu tiên, mua tối thiểu 2 công ty.
 • Phí duy trì hàng năm:  200.000 VNĐ/ 1 cty  tính từ  năm thứ 2  trở đi.
Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

Xem hướng dẫn sử dụng   Tại đây