HỆ THỐNG

  Khai báo thông tin theo đơn vị cơ sở


Cho phép khai báo thông tin công ty, tên giám đốc, kế toán, thủ quỹ để in chứng từ và báo cáo

Năm bắt đầu nhập liệu

Các tùy chọn, các ràng buộc nhập chứng từ


  Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại là mật khẩu quý khách đang đang đăng nhập vào Sivip Online

Mật khẩu mới và nhắc lại mật khẩu giống nhau

Tab khác cho phép khai báo thêm email và điện thoại, dùng cho trường hợp gửi lại mật khẩu mới


  Xem chứng từ bị xóa


Cho phép xem lại chứng từ bị xóa, lưu ý chỉ xem, chứ không phục hồi được


  Đánh lại số chứng từ tự động


Cho phép đánh lại số chứng từ trong thời gian lọc

Nếu muốn khai báo thêm loại chứng từ cần đánh số, vào đường dẫn: Hệ thống\ Danh mục\ Khai báo thông tin theo đơn vị

Chọn Tab Options Tk như hình dưới  Kiểm tra sổ kho lệch sổ cái


Các chứng từ bị lỗi sẽ hiện ra ở màn hình kết quả.


HỆ THỐNG

  Khai báo thông tin theo đơn vị cơ sở


Cho phép khai báo thông tin công ty, tên giám đốc, kế toán, thủ quỹ để in chứng từ và báo cáo

Năm bắt đầu nhập liệu

Các tùy chọn, các ràng buộc nhập chứng từ


  Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại là mật khẩu quý khách đang đang đăng nhập vào Sivip Online

Mật khẩu mới và nhắc lại mật khẩu giống nhau

Tab khác cho phép khai báo thêm email và điện thoại, dùng cho trường hợp gửi lại mật khẩu mới


  Xem chứng từ bị xóa


Cho phép xem lại chứng từ bị xóa, lưu ý chỉ xem, chứ không phục hồi được


  Đánh lại số chứng từ tự động


Cho phép đánh lại số chứng từ trong thời gian lọc

Nếu muốn khai báo thêm loại chứng từ cần đánh số, vào đường dẫn: Hệ thống\ Danh mục\ Khai báo thông tin theo đơn vị

Chọn Tab Options Tk như hình dưới
CẬP NHẬT SỐ DƯ

  Số dư tài khoản

Riêng tài khoản công nợ (màu xanh) được cập nhật ở chức năng Số dư công nợ. 


  Số dư công nợ


Nhập chi tiết cho từng đối tượng.
Số tổng sẽ được cộng qua chức năng số dư tài khoản.


  Số dư hàng tồn kho

Chỉ cập nhật tồn kho cho hàng hóa, vật tư tính giá theo phương pháp trung bình tháng, trung bình di động, đích danh.
Phương pháp nhập trước xuất trước nhập ở chức năng phía dưới.

Tổng số dư tài kho, quý khách cộng và nhập vào chức năng số dư tài khoản.


  Số dư vụ việcNhập số dư theo dõi cho từng vụ việc.

Tổng số dư tài khoản, quý khách cộng và nhập vào chức năng số dư tài khoản.CẬP NHẬT CHỨNG TỪ

  Phiếu thu


Nếu thu của nhiều đối tượng thì loại phiếu thu chọn loại 3.

 

  Phiếu chi  Báo nợ (Chi tiền ngân hàng)


  Hóa đơn mua hàng trong nước


  Hóa đơn bán hàng


 

CUỐI KỲ

  Tính giá trung bình


  Kết chuyển tự độngUser Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại