Hệ thống

Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được

Insert text styles like headers, bold, italic, lists, and fonts with a simple WYSIWYG editor. Flexible and easy to use.

Công cụ tùy chỉnh

Nhấp và thay đổi nội dung trực tiếp từ front-end: không cần tới back end phức tạp để giải quyết vấn đề này.

Hệ thống khối xây dựng

Tạo trang của bạn từ đầu bằng cách kéo và thả , các khối xây dựng có thể tùy chỉnh được tạo sẵn.

Tạo công việc cho mình

Bootstrap-based templatesChủ đề chuyên nghiệp

Thay đổi chủ đề trong vài cú nhấp chuột và duyệt qua danh mục của Odoo về các chủ đề sẵn sàng sử dụng có sẵn trong cửa hàng ứng dụng của chúng tôi.

User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại