Video hướng dẫn sử dụng Sivip Online

17 tháng 9, 2023 bởi
Video hướng dẫn sử dụng Sivip Online
LànhNT

Tổng quan phần mềm
Giới thiệu tổng quan phần mềm Sivip Online
Hướng dẫn tạo công ty mới
Hóa đơn điện tử
Phần mềm kế toán Sivip tích hợp hóa đơn điện tử M-Invoice
Phần mềm kế toán Sivip tích hợp hóa đơn điện tử AZ


Đầu kỳ
Vào số dư đầu kỳ các tài khoản
Vào số dư công nợ đầu kỳ
Vào tồn kho đầu kỳ
Danh mục
Danh mục tài khoản ngân hàng
Danh mục khách hàng
Chứng từ
Phiếu kế toán
Giấy báo có
Giấy báo nợ
Phiếu thu tiền mặt
Phiếu chi tiền mặt
Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn bán dịch vụ
Hóa đơn mua hàng trong nước
Hóa đơn mua hàng dịch vụ
Hóa đơn nhập mua - xuất thẳng
Phiếu nhập chi phí mua hàng
Cuối kỳ
Hướng dẫn kết chuyển lên báo cáo tài chính
Khấu hao tài sản cố định
Phân bổ công cụ dụng cụ
Tiện ích
Tìm link đăng nhập Sivip.Web chỉ cần nhớ tên đăng nhập và mật khẩu
In nhiều chứng từ
Đánh số tự động chứng từ
Kết xuất tờ khai thuế GTGT từ phần mềm Sivip Online đẩy vào HTKK
Kết xuất báo cáo tài chính qua HTKK
Chuyển dữ liệu từ quản trị sang tài chính
Hướng dẫn chuyên đề
Hướng dẫn bài toán giá thành công trình, vụ việc
Hướng dẫn tính giá thành sản phẩm theo định mức

Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 


Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến sản phẩm và dịch vụ Sivip.
 
Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
trong HDSD
User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại