Sự khác nhau giữa thông tư 133 và Quyết định 48

19 tháng 9, 2023 bởi
Sự khác nhau giữa thông tư 133 và Quyết định 48
LànhNT

1. Sự giống nhau giữa Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
+ Vốn điều lệ <10 tỷ

+ Số lượng lao động bình quân trong năm: <300 người

2. Sự khác nhau giữa Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

a. Về chứng từ và sổ kế toán:

Thông tư 133: Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chừng từ và sổ kế toán phù hợp với quy định
Quyết định 48: Doanh nghiệp xây dựng chứng từ và sổ kế toán theo những mẫu quy định trong Quyết định 48
b. Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoảnc. Hệ thống tài khoản thông tư 133 với quyết định 48

Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại