Phần mềm Demo

17 tháng 9, 2023 bởi
Phần mềm Demo
LànhNT

LINK DÙNG THỬ PHẦN MỀM SIVIP ONLINE:

Sivip Online - có số liệu giá thành - máy chủ DN - test nội bộ
 
​Sivip Online - có số liệu giá thành năm 2021 - máy chủ Sivip Online - Kết nối App Sivip


Sivip Online - Demo Hóa đơn bán hàng hạch toán nhiều đối tượng chi tiết

Sivip Online nhiều đơn vị - dành cho nội bộ để test và phát triển sản phẩm
 
Sivip Online ngành thương mại, có lập kế hoạch bán hàng, dòng tiền, báo cáo quản trị

Sivip Online ngành bê tông, quản lý điều độ
 
Sivip Online - Demo ngành quần áo, giày dép

Sivip Online cho công ty sản xuất và gia công kính cường lực

Sivip Online cho công ty sản xuất và thương mại sắt thép, inox


HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

- Sivip Online tích hợp Hóa đơn Điện tử M-Invoice

  Link dùng thử HĐĐT M-Invoice

- Sivip Online tích hợp Hóa đơn Điện tử BKAV

  Link dùng thử HĐĐT BKAV


ODOO VER 16

Link đăng nhập Odoo 16 

admin - admin@123


User1:  demo01@sivip.vn - abc123

User2:  demo02@sivip.vn - abc123

User3:  demo03@sivip.vn - abc123

Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến sản phẩm và dịch vụ Sivip.
 
Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại