Hướng dẫn xử lý hóa đơn đầu vào tự động

12 tháng 9, 2023 bởi
SươngTT

Tiện ích liên kết hóa đơn đầu vào
 - Tra cứu thông tin hóa đơn 
 - Tự động nhận diện để hạch toán tự động vào phần mềm
 - Cho phép cập nhật nhanh danh mục vào phần mềm (Danh mực khách hàng, danh mục hàng hóa vật tư)
 - Kiểm tra các hóa đơn sai sót
1. Khai báo kết nối hóa đơn đầu vào
Quý công ty cần cung cấp cho Sivip tài khoản đăng nhập trang tra cứu hóa đơn điện tử của Tổng Cục Thuế tại địa chỉ:
https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
Sivip sẽ hỗ trợ kết nối và hạch toán tự động vào phần mềm.
2. Lấy hóa đơn đầu vào
Cật nhật hóa đơn đầu vào, Ấn nút mới để lấy dữ liệu từ trang tra cứu hóa đơn điện tử của Tổng Cục Thuế
Lưu ý: chọn thời gian 1 tháng, cột kết quả trả về Lấy hóa đơn thành công --> hoàn thành bước 2


3. Xử lý hóa đơn đầu vào
Tại Menu bên trái chọn Xử lý hóa đơn đầu vào giao diện chuyển sang danh sách các hóa đơn đã lấy từ Tổng Cục Thuế 
Quý công ty xử lý và cật nhật trạng thái hóa đơn.
Phần mềm có chức năng tự động tạo phiếu hàng hoạt đối với những chứng từ có cùng mã khách và cùng mã hàng hóa vật tư

*Giải thích chi tiết các chức năng ở phần cập nhật
 - Tạo mã khách nhanh: Cho phép tạo mã khách lưu vào Sivip khi có 1 hóa đơn mới
 - Cập nhật thông tin theo nhà cung cấp: cập nhật toàn bộ mã khách cho các hóa đơn đầu vào và xử lý hóa đơn
 - Cập nhật liên kết: tạo liên kết hóa đơn và chứng từ đã nhập vào Sivip
 - Xóa liên kết: khi muốn xóa phiếu đã tạo ở trạng thái đã chuyển chứng từ, phải xóa liên kết để tạo lại phiếu mới.
 - Tạo phiếu tự động: Cho phép tạo phiếu tự động hàng loạt đối với những chứng từ ở trạng thái đã chọn xử lý, chờ chuyển phiếu
 - Xóa liên kết các phiếu lỗi: giống xóa liên kết nhưng xóa tất cả phiếu lỗi
* Hướng dẫn phân biệt các trạng thái theo sắc màu


4. Xử lý chi tiết hóa đơn đầu vào
Cho phép cập nhật chi tiết tên hàng hóa dịch vụ cho hàng loạt hóa đơn, giúp xử lý nhanh, tổng quan tài khoản nợ để đưa vào Sivip


5. Danh mục từ khóa vật tư
Danh mục từ khóa rất quan trọng để Sivip nhận diện tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn điện tử để dò ra mã trên Sivip là gì, từ đó lấy tài khoản nợ, mã kho,... để hạch toán tự động chứng từ đầu vào.

 

* Giải thích cách lọc:
  1. Lọc chuỗi bằng chuỗi: là Sivip sẽ dò ô “Từ khóa” bằng chính xác với tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn điện từ để trả về mã hàng trong Sivip
  2. Lọc chuỗi có chứa chuỗi: là Sivip sẽ dò ô “Từ khóa” có chứa tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn điện từ để trả về mã hàng trong Sivip
Chú ý: Một mã hàng có thể khai báo nhiều từ khóa
Có 2 cách để khai báo từ khóa
 - Cách 1: ngay màn hình danh mục từ khóa, ấn mới, có thể tải nhanh từ Excel. 

 - Cách 2: tại chức năng xử lý hóa đơn đầu vào, ấn vào nút Cập nhật như hình


Hơn 5000 khách hàng lựa chọn Sivip

Sự tin dùng của của các Quý khách hàng là động lực đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi.Bắt đầu sử dụng miễn phí 1.000 chứng từ, dễ dàng nâng cấp   Đăng ký ngay 

User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại