Hướng dẫn tạo bài viết trên Odoo 16

11 tháng 9, 2023 bởi
Hướng dẫn tạo bài viết trên Odoo 16
LànhNT

Sử dụng các khối


Đưa hình ảnh lên bài viết


Sử dụng các khối tùy chỉnh


Sử dụng font chữ mặc định


* Lưu ý chọn ảnh bìa cho bài viết như sau:trong Web Odoo
User Support
Hỗ trợ trực tuyến
Shopping Cart
Hỗ trợ mua hàng
Callback
Yêu cầu gọi lại